Chystáme novou premiéru

I když čas běží DIVOŠI nezahálejí. Pilně zkoušíme a připravujeme pro vás další novinku.
Rozhodli jsme se pro vás nastudovat hru VZPOURA NEVĚST od autorů Michaela Doležalová, Janka
Ryšánek Schmiedtová . Pod taktovkou režisérky Marie Dubské.
Děj vám neprozradím, ale navnadit vás mohu.
Představte si, že se chcete vdát a najdete možnost přihlásit se do nového kurzu pro nevěsty.
Zárukou kvality je lektorka kurzu. S napětím jdete na 1. lekci.
Co vše se tane, když se do kurzu pro nevěsty přihlásí šest různorodých osob, které se chtějí vdát?
Jaké komické situace nastanou, při setkání více nevěst najednou, když každá má svůj tajemný příběh?
Kdo již zažil plánování a realizaci svatby jistě ví, co času a práce jedna svatba přinese.
Jak splnit touhy nevěsty, ženicha i přání rodičů? Na které věci se zaměřit a na co nezapomenout?
A tady na kurzu se potkává hned šest nevěst najednou.
Jak vše dopadne, pokud kurzem projdou všichni a zda se všechny vdají?
Pokud vás zajímá, jak všechny svatby skončí a co na to babička?
Přijďte se na nás podívat, premiéra hry VZPOURA NEVĚST bude v Domě zahrádkářů ve Vřesině.
Po letních prázdninách sletujte plakáty a naše webové stránky: divadlovresina.cz.
Pokud vám cokoli zabrání navštívit naši premiéru, nezoufejte. Máme pro vás připraveny i reprízy
představení.
Pokud se vstupenky nevyprodají v předprodeji, budete si je moci zakoupit přímo na místě před
představením.
Za DIVOCH ,, divoška“ Ivona Kasperová