Tvůrčí dílna

Tvůrčí dílna vedená Viktorie Čermáková s názvem „Herec v dialogu,“ byla zaměřena na práci herce v dialogu, práci s textem, pohybem na jevišti a správném naslouchání. Divadelní dílna proběhla v rámci projektu „Festival amatérského divadla Moravskoslezského kraje 2023,“ který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.