Další divadelní sezóna

Prázdniny skončily a nás čeká další divadelní sezóna, jen do konce roku
2022 budeme hostovat v osmi přilehlých obcích anebo městech. Na konci
prázdnin jsme se po téměř dvouměsíční pauze sešli v Domě zahrádkářů a
nestačili jsme se divit, jak se nám zaplnily diáře. Čeká nás oprašování hry a
spousta práce, na kterou se těšíme. Myslíme i na vřesinské diváky a reprízu
komedie Švagřičky odehrajeme 15. 10. 2022 v rámci divadelního týdne
„Vřesinské divadlo úsměvů“. První ročník byl velmi úspěšný. Podařilo se nám
zorganizovat tři divadelní hry, večer šansonů, muzikálové povídky, představení
pro děti a vystoupil také místní taneční soubor Radost. V letošním druhém
ročníku to bude podobné. Chtěli bychom Vřesinské divadlo úsměvů kvalitativně
pozvednout a přitáhnout tak další diváky. Proto jsme se zapojili do projektu
„Festival amatérského divadla Moravskoslezského kraje“, který pořádá Svaz
českých divadelních ochotníků Moravskoslezského kraje, kde jsem tajemnicí.
Divadelní přehlídka u nás proběhne od 14. 10. do 22. 10. 2022 a čeká nás šest
večerních představení pro dospělé a jedno pro děti. Plakát máme již
k nahlédnutí. Program a brožuru teprve připravujeme. Těšit se můžete na
„Dobrokabaret“ pro děti v podání Milana Šťastného, divadelní hry „Deskový
statek“ a „Enigmatické variace“, jednoaktovky “Já, jsem Herbert“ a
„Mydlibába.“ Týdenní přehlídku zahájí stejně jako loni šansonová zpěvačka
„Mína“. Taneční soubor Radost tentokrát nevystoupí a je nám to moc líto.
Jedna z klíčových členek souboru se bohužel zranila. Kromě hlubokých
kulturních zážitků, které si jistě z Vřesinského divadla úsměvů odnesete,
můžete odejít i s příjemně zaplněným žaludkem, protože budeme mít pro vás
připraveno občerstvení. Vstupenky zakoupíte v knihovně a na obecním úřadě.
Kdy budou vstupenky k dispozici, najdete na našich webových stránkách
www.divadlovresina.cz, našem facebooku a také na webových stránkách obce.
Těšíme se na Vás!
Zdeňka Bajgarová