Vresinense Spectaculum Risuum aneb Vřesinské divadlo úsměvů

DiVOch – Divadlo Vřesinských ochotníků – se nebojí pandemie a v druhém covidovém roce pořádá 1. ročník “divadelního“ týdne s názvem Vřesinské divadlo úsměvů. Divadelní týden proběhne od soboty 16. do soboty 23. října 2021 v Domě zahrádkářů ve Vřesině. A o této nově vznikající nesoutěžní přehlídce jsem si povídala se Zdeňkou Bajgarovou.

Zdeňka Bajgarová pochází z Klimkovic a třicet let žije ve Vřesině. Občanským povoláním je odborná sekretářka. Ve vřesinském souboru DiVOch působí od roku 2018 jako předsedkyně souboru a herečka. Oslovení „herečka“ ale nerada používá, protože má pocit, že k této profesi ji ještě čeká kus cesty a práce. Je hlavní organizátorkou letošního prvního ročníku přehlídky Vřesinské divadlo úsměvů.

Zdeňko, kde je vlastně Vřesina?

Vřesina je slezská obec v okrese Ostrava-město ve Vítkovské vrchovině v Moravskoslezském kraji.

První známá písemná zmínka o obci je z roku 1377 a nyní zde žije necelých 2700 obyvatel.

Co byl váš popud k založení vlastní přehlídky?

Inspiroval mě kulturní dům v Hlučíně, který pořádá od září do listopadu akci s názvem Divadelní podzim. Také sousední městská obec Krásné Pole, která pořádá týdenní přehlídku Tyátr Krásnický. Ten hlavní důvod pro pořádání přehlídky je ovšem náročná stavba pódia. V obci je pouze jeden prostor, kde můžeme vystupovat, bohužel zde není ani vyvýšená plocha. Proto jsme přišli s nápadem zakoupit mobilní pódium a rada obce náš nápad podpořila a zakoupila ho. Jeho stavba je náročná. Trvá dvě až tři hodiny, další dvě demontáž a přesun do skladovacích prostor. 

Abychom nemuseli pódium stavět opakovaně, tak jsme se rozhodli uspořádat přehlídku v několika po sobě jdoucích dnech. 

Divadelní nadšenci Vřesiny naše představení baví a osmdesát sedadel nemáme problém zaplnit. Přišla mi velká škoda nevyužít postavené scény. Již loni jsem se domluvila s kamarádem Jakubem Horákem, který je jediný člen tvůrčí skupiny Hrdobců, a pořádá kabarety v klubech v Ostravě, aby kabaret uspořádal i ve Vřesině. Na svůj kabaret zve různé hosty a stejně jako v ostravských klubech se kapacita naplnila i u nás v obci

V programu jsem myslela také na děti. Dětské představení bavilo nejen je. 

V loňském roce, při nultém ročníku, jsem si ověřila zájem občanů shlédnout tři vystoupení ve třech po sobě jdoucích dnech. Doufám, že také letos si přehlídka své diváky najde.

Jaký máte klíč Na divadelní program? (Jak si vybíráte, kdo u vás vystoupí?)

Vybrala jsem šest různorodých představení pro dospělé diváky a jedno pro děti.

Soubory jsem vybírala na základě intuice, toho co se mi líbilo, bylo doporučeno a protože jsem chtěla pestrost, budeme mít i hudební vystoupení. Nemám žádné zkušenosti s pořádáním přehlídky a tak jsem využila kontaktů na pořadatele, které znám z různých přehlídek a taky z SČDO MSO (Svazu českých divadelních ochotníků – Moravskoslezská oblast), kde jsem tajemnicí. 

Náš soubor bude reprízovat hru Vraždu Sexem, jejíž premiéra proběhla v červnu 2020. 

Samozřejmě jsme otevření všem nabídkám a nápadům.

Jak moc náročná byla organizace? (Prosím, přibliž organizační tým)

Náročné pro mě bylo vytvoření brožury, pro kterou jsem sbírala informace od vystupujících souborů. Je to vlastně kompletní program, informace o souborech a jejich představeních, doplňují je fotografie a slouží také jako reklama.

Už teď ji naši občané najdou na poště, obchodě, kosmetickém salóně a schránkách. Paní knihovnice Kateřina Hurníková je náš velký příznivec a prodává v knihovně vstupenky i permanentky. Protože jsem neměla všechny podklady pro tvorbu brožury najednou a kompletní, skládaly jsme s grafičkou jednotlivé stránky jako puzzle. S grafikou mi pomáhala dcera Aneta. Název přehlídky vymyslel Ladislav Hubička. Korekturu textu jsem svěřila naší člence paní učitelce Dagmar Stavačové. Lenka Vaněčková přidala informace na webové stránky obce a do Vřesinských novin. Martin Špička vložil události na facebook a také text formátoval. Většina členů souboru se zapojí v době pořádání akce. Pokladna, občerstvení, technická příprava, hostesky souborů i nutná administrativa zaměstná nás všechny. Samozřejmě nás nemine nošení a montáž šestnácti desek, které mají čtyři nohy a nepočítaně stahovacích matic.

Jak přehlídku financujete?

Přehlídku podpořila obec Vřesina, bez její podpory by přehlídka byla pro náš soubor finanče náročná a určitě by ovlivnila výběry her. Technické vybavení poskytl náš soubor. Ale i tady je potřeba zdůraznit, že bez podpory obce Vřesina, bychom neměli ani reflektory, ani další technické vybavení.

Jsem moc ráda, že rada obce podporuje kulturu a setkávání občanů. Do budoucna plánují zastupitelé naší obce, že by postavili v obci nový, důstojný kulturní dům. Již podnikli první kroky a my doufáme, že se vše brzy zrealizuje.

Plány s přehlídkou do příštích let (nebo alespoň na příští rok)? 

Co se stane jednou, se už nemusí opakovat. Ale to co se uskuteční dvakrát, se snad uskuteční i potřetí.
Věřím, že se týden plný umění, nadšení, radosti, úsměvu a setkávání – Vresinense Spectaculum Risuum aneb Vřesinské divadlo úsměvů, stane v obci Vřesina tradicí.