Vřesinské Noviny – Leden 2020

Vážení spoluobčané, 
když se před šesti lety obnovovala ve Vřesině činnost ochotníků, sebrala jsem odvahu a s heslem „lepší pozdě, nežli nikdy“ jsem šla na první setkání zájemců. Zájem byl, sešlo se nás asi dvanáct. Jedné polovině zájemců jsem mohla dělat maminku, druhé polovině babičku. Naštěstí to byli lidé inteligentní a babička v kolektivu jim nevadila.  A divadlo ve Vřesině po mnoha letech znovu začalo. Jak to už bývá, vše se neustále mění, někdo nový přijde, jiný odejde. Důležité ale je, že se spolek nerozpadl a daří se mu.
Protože o plánech a činnosti ochotnického spolku jste průběžně informováni ve Vřesinských novinách, dovolím si provést ve stručnosti rekapitulaci za tento rok. Hrajeme dvě jednoaktové hry – ZASe ti TUPITELÉ (autor Petr Tomšů) a Dveře (autor Jan Zindulka).. Hra „Zastupitelé“ měla premiéru loni 23. listopadu 2019 a hrála se i s veřejnou generálkou celkem desetkrát.  V pátek, 22. 11. 2019, byla v Domě zahrádkářů derniéra (s pohoštěním, na novém podiu!). Hra DVEŘE měla premiéru 24. 4. 2019, hrála se celkem sedmkrát. Ve Vřesině hrajeme tradičně v Domě zahrádkářů, mimo Vřesinu jsme se prezentovali v Hlučíně, ve Štítině, na Skalce, v Porubě, Polance, v Klimkovicích v kině Panoráma dvakrát a v Sanatoriích třikrát. Tradičně jsme i letos uskutečnili scénku u Vánočního stromu.
Myslím si, že DiVOch se nemusí při poměrně krátké době své existence za svoji činnost stydět. Osobně jsem ráda, že jsem jako členka souboru měla možnost poznat ve spolku i mimo něj mnoho inteligentních, slušných lidí ať již dříve narozených nebo i mladších, což mne obzvláště potěšilo.
Jsme rádi, že ve vedení obce jsou lidé, kteří mají pochopení pro naši činnost a podporují ji i finančně. Děkujeme! Náš dík patří i Vám, divákům našich představení.  Děkujeme za Vaši přízeň.  Bez Vás by to nešlo, Vy nám pomáháte vytvářet tu správnou atmosféru, a tím se stáváte spolutvůrci oboustranně (doufám) příjemných zážitků. V neposlední řadě patří dík i panu Ondřeji Bendovi, který jako „hostující režizér“ přispěl k všestrannému zvýšení úrovně naší činnosti.

Informace o nás si nově najdete na našich webových stránkách www.divadlovresina.cz.

Přeji všem za celý soubor příjemné Vánoce a hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, příjemných zážitků v novém roce.
 
Anna Fojtková, doyen souboru