SČDO seminář jaro 2019 a představentvo SČDO MSO

Zdeňka Bajgarová, Ondřej Benda, Lenka Vaněčková, Věra Filipová, Martin Špička a Marcela Hoferová se účastnili v květnu semináře vedený profesionály…info v příloze . seminář 2019.Výše uvedení obdrželi účastnický list.

Seminář „Základy herectví a jevištní řeč“ pořádal Svaz Českých divadelních ochotníků, z. s. pro Moravskoslezskou oblast. DiVOch je koletivním členem SČDO MSO s aktivní účastí.

Členy představensta SČDO MSO byli zvoleni 5. 4. 2019 na oblastní konferenci: Mezi nimi jsou také členové Vřesinských ochotníků.

Ing. Mgr.Ondřej Beda, MBA  vykonává funkci předsedy představenstva SČDO MSO.

Zdeňka Bajgarová – vykonává funkci tajemnice

Martin Špička– vykonává fuknkci v kontrolní a revizní komisi, jejíž je předsedou.

Činnost SČDO MSO můžete sledovat na webových stránkách.