Vřesinské Noviny – Duben 2019

Vážení spoluobčané,

 1. února 2019 zasedl výbor a proběhla výkonná schůze divadelního spolu
  Vřesinských ochotníku.
  Na vlastní žádost výbor odvolal předsedu spolku Michala Krále, kterému děkujeme za práci,
  kterou ve funkci pro spolek odvedl. Nově zvolený výbor ve složení – Zdeňka Bajgarová,
  Magdaléna Bystroňová a Ladislav Hubička – zvolil za předsedu prvně jmenovanou Zdeňku
  Bajgarovou. Aktivních členů spolku k dnešnímu dni je čtrnáct a ve spolku působí také jeden
  hostující člen. Kromě toho, že žijeme rodinný a profesní život, se ve spolku dostáváme k další
  rolím, a to nejen divadelním. Začali jsme vyjednávat, nakupovat, měřit, dovážet, montovat,
  volit, schůzovat, ale všechny profese nás baví. Jen to nesmíme ukázat ve svých
  domácnostech, protože se ve spolku smývají rozdíly mezi ženskými a mužskými rolemi.
  Práce kolem představní je různorodá, náročná a můžeme se jí naplno věnovat díky podpoře
  svých rodin a zastupitelům obce Vřesiny a zejména starostovi Jiřímu Kopeňovi, kterým
  děkujeme.
 2. května 2019 se spolek DiVOch účastní krajské postupové přehlídky
  venkovských divadelních ochotnických souborů konaný ve Štítině.
  Přesný čas a program přehlídky uveřejníme co nejdříve na facebokových stránkách spolku a
  webových stránkách Vřesiny. Zároveň budeme moc rádi, pokud se rozhodnete přijít a
  podpořit nás. Festival bude probíhat celý týden a kulturní zážitky nabídnou i další ochotnické
  spolky. Na přehlídku si můžete zakoupit permanentku, nebo jednotlivé vstupné.
  Již dříve jsme Vás informovali, že budeme na přehlídce Štivadlo reprezentovat obec Vřesinu
   hrou ZASeTiTUPITELÉ. Avšak neusnuli jsme na vavřínech, ale pracovali a neblábolili!
  Díky tomu jsme pod vedením hostujícího režiséra mohli nazkoušet další divadelní hru z pera
  Jana Zindulky.
  Jednoaktová hra Dveře Vás pobaví a donutí se zamyslet nad tím, čeho se musíme vzdát,
  abychom mohli jít dál.
  Zveme Vás na premiéru do domu zahrádkářů 24. 4. 2019 od 19.00 hodin a reprízu 26. 4.
  2019 ve stejný čas.
  Divadelní hru Dveře zkoušíme intenzivně od poloviny února 2019, dvakrát týdně. Mimo
  pravidelné úterní zkoušky zkoušíme nedělní dopoledne. Žádná hodinka nebo dvě zkoušení,
  ale čtyři až pět hodin tvrdé práce.
  Asertivní chování a tvoření uměleckého díla hry Dveře stálo režiséra Ondřeje Bendu hodně sil
  a věřte tomu, že Vám předvedeme vše, co nás dosud naučil (i když toho, co se můžeme
  naučit, je ještě ohromné množství).
  Hru ZASeTiTUPITELÉ jsme reprízovali po šesté a těší nás, že máme věrné diváky. Jezdí nás
  podpořit i do okolních obcích a představení viděli opakovaně. Děkujeme Vám za přízeň.
  Od března 2019 se Divadlo Vřesinských ochotníku stalo členy Svazu českých
  divadelních ochotníků.

Jak je již uvedeno výše, máme ještě rezervy v našem hereckém umění, a proto se někteří
členové spolku DiVOCh zúčastní semináře: Základy herectví a jevištní řeč, konaný 18. 5. –

 1. 5. 2019 a 1. 6.- 2. 6. 2019 pod vedením zkušených lektorů z profesionální branže.
  Seminář povedou MgA. Petr Kracik – divadelní režisér, pedagog a producent a Bc. Věra
  Vojtková – pedagožka na Janáčkově konzervatoři a herečka.
  Připravujeme webové stránky divadla, abyste měli informace o nás na jednom místě.
  Těšíme se na Vás po velikonočních svátcích na prknech, které znamenají svět.
  A budou to skutečné prkna! Máme pro Vás připravené malé překvapení, které vám dopřeje
  příjemnější zážitek.
  Krásné a požehnané Velikonoce Vám přejí Divoši.