Intervijů v cuku letu

-Pane umělecký šéfe, 15.1.2019 jste úspěšně   odehráli další reprízu hry „ZASe ti TUPITELÉ“, kterou režíroval Ondřej Benda, ale kdo je autorem hry? 

Autorem hry je Petr Tomšů, jedná se o amatérského tvůrce scénářů ze Zlínska. Původně je hra napsána pro 5 mužů a 4 ženy. V našem případě ovšem, kdy je problém sehnat do divadla muže, musela být jemně upravena a přepsána. Pro roli starosty jsme museli navíc přemluvit našeho technika, Ladislava Hubičku, aby hrál a za sebe musím říct, že role se ujmul skvěle a dle ohlasů diváků mu sedla jako hrnec na p…l. Díky hostujícímu režisérovi, kterým je Ondřej Benda ze Štítinského divadla, se povedlo náš čistě amatérský spolek také posunout ohromným způsobem. Na tomto člověku jde vidět 20 let praxe (herecké i režisérské) a měl k nám hercům úplně jiný přístup, než jsem měl já při režii hry Klíče na neděli. Zaměřoval se například na techniku projevu a výrazu, aby některé humorné skeče nezapadly v kontextu, naopak aby vyzněly ještě lépe a diváci se bavili.

-Doufám, že Vám nic nebrání v tom, aby jste se zmínil o souboru a představil jednotlivé členy, to k vůli historii, aby se o nich vědělo za dalších 50let.

Snad mi to nebudou mít za zlé, že se o nich zmíním. Můžeme začít například těmi, kteří jsou v DiVOch od začátku. Paní Anička Fojtková je nejstarší členkou spolku a asi nikdo jí už neodpáře roli výtečně ztvárněnou roli tetičky ze Švýcarska z naší první hry Klíče na neděli. Další dámou je Dagmar Stavačová, která hraje v aktuální hře paní Marii, hlas lidu. Dále máme ve spolku policistku (divadelní role) Věrku Filipovou. Z mužů pamatují vznik DiVOch výše zmíněný Ladislav Hubička a Martin Špička, představitel jedné z hlavních rolí z minulé hry Klíče na neděli – Jindřicha. Z původně se scházejících a nacvičujících členů to je vše. Poté jsem zhruba ve stejnou dobu mezi divadelníky přišel já spolu s Hedvikou Řeháčkovou – představitelka místostarostky a také má divadelní manželka z Klíčů. V průběhu následujících týdnů (a měsíců) pak mezi nás přišla Lenka Vaněčková (aletrnativní zastupitelka Monika, manželé Jan (dealer kvízomatu) a Lucie (momentálně na mateřské) Lyskovi, kteří nejsou obyvatelé Vřesiny, ale dojíždějí až z Karviné. Zbývá doplnit zástupkyně něžného pohlaví ze Vřesiny – Lenka Pokorná (role zastupitelky Kateřiny), Magdaléna Bystroňová (role slečny učitelky) a Zdeňka Bajgarová (role asistentky pana starosty), která je služebně nejmladším členem spolku. Nerad bych také zapomněl na herce, kteří s námi absolvovali některá představení, tímto jim všem děkuji a také na ty, kteří s námi ještě nehráli, ale do budoucna by se chtěli přidat.

-Když jsme u té historie, víte o tom, že to už bude 5 let, kdy obnovovatelka ochotnického divadla  paní Bc. Eva Plačková (která již ve Vřesině nepůsobí) uveřejnila ve Vřesinských novinách výzvu pro ochotné ochotníky? 

Přiznám se, že toto nevím. O tom, že nějaké ochotnické divadlo ve Vřesině existuje jsem se dověděl až v momentě, kdy jsem začal zjišťovat a sondovat možnosti, kde bych se mohl „ochotnicky“ uplatnit. 

V cuku letu děkuje Ing. Vladimír Bárta

I já děkuji za možnost představit formou tohoto intervijů DiVOch a dovolte mi ještě trochu agitace. Rádi mezi sebe přijmeme nové herce. Pokud se (hlavně) chlapi nebojíte ženských, které jsou v převaze, přijďte mezi nás, ať to máme genderově vyvážené 😊