ZASe ti TUPITELÉ slavili úspěch

V pátek 23. listopadu jsme uvedli premiéru nové hry s názvem ZASe ti TUPITELÉ. Díky aktuálnímu tématu (bylo relativně brzo po komunálních volbách) a skvělému publiku jsme se skvěle bavili i my a také díky Vašim reakcím i z těch největších trémistů spadly obavy a předvedli dovolím si říci bezvadný výkon. Umělecky nám velmi pomohl velezkušený herec/režisér ze Štítinského divadla, pan Ondřej Benda, který hru režíroval a byly poznat letité zkušenosti na poli herectví i režie. Zkoušky dostaly zcela nový náboj ze všech byla cítit radost a také hrdost, že se posouváme umělecky „někam dál“. Což, i vzhledem k ohlasům po představení byla asi pravda. Na premiéru i první reprízu bylo vyprodáno a na premiéru přišlo dokonce více lidí, než bylo připravených židlí, takže někteří museli vzít zavděk sezení na stolech. To že bude vyprodáno na premiéru jsme čekali, přece jen každý z herců má široký okruh rodiny a přátel a pokud by přišli všichni, nedostalo by se na žádného mimo tento okruh. Proto jsme vymezili pro občany polovinu hlediště a zájem byl opravdu velký. Bohužel jsme znovu museli konstatovat, že je škoda, že obec jako Vřesina nemá odpovídající sál pro pořádání kulturních akcí a nevhodně uzpůsobený dům zahrádkářů (nemožnost vyvýšeného pódia, sloup uprostřed) pojme maximálně 100 návštěvníků a to ještě větší část z nich má omezený výhled. Pro ty z vás, kteří hru ještě neviděl, případně byli v zadních řadách a chtěli by hru vidět znovu, jsme připravili nový termín představení a to již 15.1. znovu v domě zahrádkářů, předpokládaný začátek bude v 19 hodin.

Na příští rok plánujeme účastnit se opět Kozelku ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů a mimo další reprízy hry ZASe ti TUPITELÉ ve Vřesině (možná u jedné nezůstane), s novou hrou hostovat v okolních obcích. Také se s touto hrou zúčastníme Oblastní přehlídky venkovských ochotnických souborů Štivadlo 2019.

Závěrem mi dovolte popřát Vám požehnané a klidné prožití Vánoc a všem spoustu osobních i pracovních úspěchů v Novém roce.

Za DiVOch Michal Král