DiVOch v Novém roce

Vítáme všechny Vřesany v roce 2016. Rok minulý byl ze strany našeho spolku velmi bohatý. V jeho průběhu jsme pro Vás mohli zprostředkovat spoustu představení různých divadelních spolků z blízkého okolí a snad Vás navnadit na představení, která pro Vás chystáme my. Vystupoval u nás např. Kyjovický divadelní soubor Pod Zámkem s komedií Údržbář, pro děti jsme mohli přivítat divadlo také z Kyjovic – soubor Korálek s pohádkou O dvanácti měsíčkách. Největší úspěch mělo ovšem Divadlo Devítka, které u nás vystoupila dvakrát, a sice s hrami Opona nahoru a Pam Valentine – Láska mezi nebem a zemí. Děkujeme také vedení obce za možnost využívat pro tyto představení ale také pro pravidelné zkoušky Dům zahrádkářů a také za to, že nám vychází ve všem maximálně vstříc. Z našeho vlastního repertoáru si mnozí z Vás určitě vybaví rozsvícení Vánočního stromu a při něm krátkou scénku Valašský Betlém, která byla prvním vystoupením našeho spolku, všem Vám ještě jednou děkujeme za účast a za podporu, kterou jsme cítili nejen při představení, ale také po něm. Výborná zpráva pro Vás bude doufáme i ta, že jsme ve finální fázi zkoušení hry Klíče na neděli, komedie Antonína Procházky. Premiéru pro Vás chystáme v brzké době, bude v Domě zahrádkářů a věříme, že si ji nenecháte ujít. 

Za DiVOch Michal Král